Inżynier MCC

6 500,00 zł

kupię


praca inżynier Opatów, praca mechanik Opatów, praca pilot Opatów

 • Koordynacja obsługi technicznej w trybie
  operacyjnym w celu uzyskania jak najwyższej punktualności i regularności
  połączeń lotniczych przy spełnieniu wszystkich przepisów oraz norm
  bezpieczeństwa,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o problemach technicznych od załóg lotniczych i przekazywanie ich do określonych organizacji obsługowych,
 • Koordynacja obsługi uziemionych samolotów, także w obcych portach, celem ich najszybszego powrotu do służby,
 • Zarządzanie odroczonymi usterkami technicznymi wg MEL, AMM itp.,
 • Uzupełnianie systemów komputerowych oraz generowanie raportów zmianowych,
 • Ciągły nadzór nad samolotami poprzez analizę danych telemetrycznych,
 • Udział w spotkaniach/konferencjach telefonicznych, których celem jest ustalenie planów pracy,
 • Koordynacja personelu Planowania Krótkoterminowego oraz AOG Desk w ramach Działu Koordynacji Obsługi Technicznej,
 • Zbieranie informacji niezawodnościowych w ramach CAMO,
 • Analizowanie przekroczeń w operacjach lotniczych,
 • Zarządzanie przesyłkami technicznymi,
 • Reprezentowanie operatora lotniczego podczas inspekcji statków powietrznych,
 • Współpraca
  z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania i
  wdrażania procedur oraz rozwiązań informatycznych mających na celu
  usprawnienie procesów operacyjnych,
 • Współdziałanie w zakresie sytuacji kryzysowych.


Ważne do: 2020.06.25, wyświetleń: 186

nr ogłoszenia: 2385